100 sork/ uggla och DYGN!!!

Projekt Pärluggla

http://www.norrskog.se/Nyheter/Projekt-med-parluggleholkar-i-Stromsund/

Vilket fantastiskt bra projekt. Norrskogs medlemsavdelning (SBO) i Strömsund kör just nu ett projekt som heter kort och gott ”Projekt Pärluggla”. Projektet går ut på att eleverna i åk 7 får snickra ihop pärluggleholkar av virke från Norrskogs lokala sågverk. Holkarna förmedlas sedan ut till skogsägarna som sätter upp dem på sina skogsmarker.

Idén till projektet uppkom efter ett besök ute på en plantering där i stort sett all plant var uppäten av sork. Av närmare 2000 plant/ ha fanns endast 8 st kvar. Vad kan då vara en mer ekologisk och långsiktig lösning än att försöka öka andelen rovdjur som äter sork? Enl studier av Knut Klefbom som studerat pärlugglor sedan 1966 tar en uggla 100 sorkar per dygn. Det innebär att två holkar täcker in 5 hektar plantering! Vilken grej va?!

Jag ser en mängd vinster med detta projekt. För att nämna några:

  • Eleverna får en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring (Skogsbruket)
  • Eleverna får en naturlig ingång till ämnena inom NO och SO, man kan med lätthet integrera både teknik, fysik, biologi, samhällskunskap och geografi i detta projekt.
  • Man finner en ekologisk och långsiktigt lösning på ett stort problem.
  • Både ekonomin för skogägarföreningen, den privata markägaren och samhället gynnas.
  • Kontakten mellan näringsliv och skola underhålls.

Jag ska absolut lobba för att få till ett liknande projekt på den skola där mina barn går och där jag också jobbar, Strandskolan i Vilhelmina.

Alla blir vinnare, utom möjligtvis sorken.

http://www.norrskog.se/Nyheter/Projekt-med-parluggleholkar-i-Stromsund/