Dra åt samma håll

Hur tror ni det skulle ha sett ut om läkaren fått betalt efter hur många recept hon skrivit ut och sköterskan efter hur många sår han lagt om under sitt skift? Mest troligt skulle det slarvas en hel del mer än vad det görs idag och mest troligt skulle sköterskan irritera sig över hur lättvindigt läkaren skrev ut det ena och det andra och läkaren skulle irritera sig över hur sköterskan slarvat i sitt arbete. Att jobba som ett och samma team är väldigt viktigt inom såväl vården som skogsindustrin.

I veckan kom temat ”samarbete mellan skördare och skotare” upp i facebookflödet. En skotarförare i Mellansverige suckade dystert då han klev på sitt skift och möttes av en aningen rörig virkeshög på backen.

Plockepinn
Plockepinn

Det fungerar ju så i skogen att en skördare hugger ner träden, kvistar dem och kapar till dem i rätt längder och beroende på om bitarna blir timmer, massaved eller något annat sortiment så försöker skördaren lägga dem i någorlunda olika och högar och skördaren försöker också lägga virket i någorlunda raka högar så att det ska gå så snabbt som möjligt för skotarföraren att lasta på virket. Det fungerar nämligen även så att man får betalt för hur mycket virke som skördaren hugger samt hur mycket virke som skotaren kör fram till vägen där timmerbilen kan hämta det.

Inom vissa avverkningsgrupper så kan det vara en entreprenör som äger skördaren och en annan som äger skotaren. Då blir det EXTRA viktigt att gruppen som helhet drar åt samma håll, annars är risken stor att det både blir osämja men även väldigt dålig lönsamhet för den som kör skotaren eftersom att det då tar så lång tid för honom att sorter och lasta. Han får ju betalt för den mängd virke han kör fram och inte den tid han lägger ner på att sortera och lasta.

Då vi rår om både skördaren och skotaren på båda våra grupper blir det här arbetet väldigt mycket lättare. Men det är ändå väldigt viktigt att poängtera vikten av att underlätta arbetet för varandra. Våra gubbar blir ”tvingade” att köra alla maskiner någon gång om sänder. Gubbarna har ju sina favoritmaskiner, alltså den maskin som de kör mest och tycker är bäst/roligast att köra, men både för att öka förståelsen för den andres arbete men också för att man ska kunna hoppa mellan maskinerna så får de byta mellan varandra ibland. Detta är kanske allra viktigast för att undvika irritation, men det är också viktigt ur lönsamhetssynpunkt.

M.II.O Entreprenad
M.II.O Entreprenad

Ligger virket i fina lättsorterade högar blir skotarförarens arbete betydligt mer lättutfört och därmed också mer lönsamt. Detta är visserligen en slutavverkning och inte en gallring som bilden ovan visade men här hinner en skotare köra fram virket som två skördare hugger.

 

 

1 Trackback / Pingback

  1. Dra åt samma håll | MIIOEntreprenad

Kommentarerna är stängda.