En hyggesfri skogsdag

Hyggesfri skogsdag
Hyggesfri skogsdag

Hyggesfritt, blädning, natur kultur, plockhuggning, dimensionshuggning, Lübeckmetoden, kontinuitetsskogsbruk …….ja listan kan göras hur lång som helst på benämningar för i stort sett samma sak. Ja, visst skiljer sig de olika metoderna åt men samtliga går ut på att använda sig av någon form av modell för kontinuerliga uttag av virke från skogen som genererar hyfsat med pengar, samtidigt som man tar biologiska, miljömässiga och sociala aspekter i beaktning.

I grunden anser jag att en privat markägare som funderar i dessa banor har ett sunt tänk, sedan är det inte alla skogar som är lämpade för detta men om jag själv ägde massor med skog så skulle jag gärna se att den var flerskiktad, både därför att flerskiktade skogar är motståndskraftiga (jag gillar inte högriskprojekt)  men också för att de hyser en rik biologisk mångfald samtidigt som det vore trevligt om man med 10 -20 års mellanrum kunde göra hyfsade uttag.

Nu äger jag inte en massa skog men vi utför avverkningsuppdrag åt folk som äger skog och jag tycker att dessa människor ska ha möjligheten att välja alternativa metoder om de så önskar. Ska då detta vara möjligt så måste ju någon erbjuda dessa tjänster och det är där M.II.O Entreprenad kommer in i bilden.

I höstas var jag och Mattias ner på en utbildning i hyggesfritt skogsbruk hos Bröderna Uhlås. Efter den utbildningen kom jag i kontakt med en tjänsteman på skogsstyrelsen som bara gått och väntat på en entreprenör som var villig att ta på sig ett blädningsuppdrag i ett demonstrationsområde. Sagt och gjort, idag genomförde vi tillsammans med Skogsstyrelsen och Vilhelmina Model Forest en skogsdag i samband med det här uttaget. Det är ett jätteintressant område i Bielite med fjällnära skog, jag skulle kunna skriva kilometervis med text om detta men väljer att länka i stället:

http://www.modelforest.se/images/sampledata/PDF/demoomraden/Bielite.pdf

Med under dagen var bland annat Peter Lomander, professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering och jag blir alltid lika fascinerad av människor som är så otroligt duktiga på sitt område. Det är väldigt praktiskt att ha sådana människor runt omkring sig, för på vissa områden har inte ens google svaret, men se det har ofta professorerna.

www.lomander.com
www.lomander.com

Det fanns representanter från skogsägarföreningarna, markägare, skogsstyrelsen, SLU, journalistkåren, allmänningen och entreprenörsidan med under dagen.

Leif Jougda från Skogsstyrelsen är också han en otroligt kunnig människa och han drog lite bakgrundsfakta kring demonstrationsområdet. Det är alltid roligt att få höra VAD som är gjort i ett skogsområde och sedan se resultatet några år senare. Allt tar ju så lång tid inom skogen och då är det viktigt att åtgärder dokumenteras väl, och som här, förmedlas.

Leif berättar om historian kring området.
Leif berättar om historian kring området

Staffan från Skogsstyrelsen berättar lite om hur man tänkt kring trädmärkningen och hur man resonerat då man gjort urvalet.

Den så viktiga lunchen levererades upp i skogen av skotaren.

Det gäller att höja blicken och se bortom eventuella svårigheter 🙂

Vi avslutade dagen med att Mattias demonstrerade hur den här typen av maskinell avverkning kan gå till i sådana här bestånd.

Trots ihållande snöfall var det en uppsluppen och entusiastisk stämning i bussen på vägen hem. Vi kanske är lite eljest vi som ser möjligheter där andra ser svårigheter men jag tror helt klart att skogen har betydligt mycket mer att ge, och att vi kan nyttja den på fler sätt.

 

6 Kommentarer

  • Tack Vivi-Anne <3! Svärfar var med under den här dagen och vi pratade faktiskt med representanterna från Skogsstyrelsen om att arrangera en liknande dag i Gafseles trakter, då får Ni komma förbi och vara med IRL 🙂

 1. Det vore kul att få höra hur ni upplevde avverkningen. Eftersom det är försöksytor/demonstrationsytor med specificerad behandling så hade vi ju i förväg markerat vilka träd som skulle ut. I praktisk drift bedömer jag däremot manuell stämpling i förväg som fullständigt onödigt. De erfarenheter vi har från andra områden är att man lika gärna kan göra trädvalet innifrån skördaren, medan man avverkar. Men det vore intressant att höra era tankar.

  • Hej Lars!
   Det beror alldelens på vilken modell man använder sig av och vad markägaren har för krav/förväntningar på utfallet. I våra granskogar är det svårt att bedöma toppar och trädkronor då de är fulla med snö. Enl. den hyggesfria modellen där hänsyn ska tas till så många faktorer tror jag att det enda rätta är manuell märkning sommartid (om man vill att resultatet ska bli riktigt bra). Använder man sig av andra metoder där man tex sätter större fokus på vilken volym per stam man ska ta ut kan man absolut göra urvalet från skördaren. Men jag tror att detta får avgöras från fall till fall. Den enskilda engagerade markägaren kanske lägger en slant på en grundligt utförd trädmärkning, men på andra objekt kanske ett mer rationellt och kostnadseffektivt urval kan göras direkt från skördaren. Det är som alltid inom den här branschen, det finns inget facit 🙂
   Det var riktigt roligt att få genomföra den här dagen och vi ser fram emot utvärderingen. Till våren har jag nog dessutom de förädlade träprodukterna klara för försäljning 🙂

 2. Tack för ett bra reportage från dagen som jag just hittade av en slump!

  Här har jag också bilder och kommentarer från dagen, som var och en kan klicka fram via länkarna nedan:

  Lohmander, P., Bielite 2014: Excursion pictures and conclusions,
  Vilhelmina Model Forest, 2014-12-10
  http://www.Lohmander.com/Bielite2014/Bielite2014.htm

  Lohmander, P., Ekonomiskt och miljömässigt rationellt hyggesfritt skogsbruk,
  Presentation av Peter Lohmander under skogsexkursion till Bielite,
  Vilhelmina Model Forest, 2014-12-10
  http://www.Lohmander.com/PL141210.pdf

  Bästa hälsningar,

  Peter Lohmander

Kommentarerna är stängda.