Ett tappat lass eller naturvård

Vad har de där förbaskade skogsarbetarna gjort här, tappat en lass virke??!stockbro, skogsbruk

Får ni syn på till synes riktigt virke som ligger kvar längs vägen (eller i skogen) är det med största sannolikhet en miljöåtgärd. Här har vi byggt en bro för att inte störa vattenlivet i den bäck som rinner här under. En sådan här bro bygger man av det virke som just för tillfället genererar sämst klirr i plånbok för markägaren. Ofta blir det björk och massaved. Här där det krävdes rätt rejäl bärighet fick dock gubbarna använda ett par lite grövre stockar i botten.

stockbro

Det här var en avverkning som vi gjorde åt Sveaskog i våras. Eftersom att backen inte var frusen behövdes det även en del virke längs myren där det var sankt. Som ni ser är inte marken speciellt påverkad trots att många många ton virke transporterats häröver. Markskador går att undvika.

stockbro, skogsbruk, sveaskog, m.ii.o Entreprenad

Det finns också portabla broar som man kan flytta med sig mellan avverkningarna men det fina med en sådan här stockbro är att den ligger kvar, vilket gör att även markberedaren och den maskin som kör ut plantorna kan använda den. Dessutom hamnar kostnaden för bron på det objekt där bron (och markskonare) behövs. Hade vi fraktat med oss broar och stockmattor på alla poster hade det blivit dyrare för alla även om man på vissa ställen kanske redan investerat i en permanent bro. En avverkningsgrupp åker nämligen inte hem och packar om mellan jobben.

Det här är åtgärder som skogsägare dagligen investerar i. Det kostar som ni förstår en del både i maskintid (då det tar en stund att bygga broar) men även i själva virkesförlusten, men ett friskt skogsvatten är viktigast.

Svenskt skogsbruk är miljöanpassat i stor utsträckning. Dåliga exempel finns det alltid och visst begås det fel, men jag upplever att markägare i mycket stor utsträckning är väldigt måna om naturvärdena. Vi ska inte vara rädda för att öppna upp för fler typer av skogsbruk (tänker främst på olika varianter av kontinuitetsskogsbruk), differentiering är bra. Men den senaste tidens propagerande för kraftiga restriktioner, reservatsbildningar och pekpinnar kommer inte gynna Sverige på något sätt. Inte ekonomiskt men inte heller ekologiskt. Frihetskänslan som det innebär att äga skog ska inte begränsas utan utökas. Då kommer vi få se mångfald på riktigt.