Få bättre betalt för din skog

Hur ska jag tyda offerten eller bedöma den här prislistan? Prissättningen är en djungel för de flesta skogsägare idag som står inför att göra en avverkning. Den stora frågan är: Vad får jag för betalt för min skog?

Vid första anblicken kan det vara lätt att stirra sig blind på priset per kubik, men när man börjar analysera kan det visa sig att den offerten som erbjöd det lägsta kubikpriset kanske ändå är den som ger mest pengar på kontot.

Det första man måste titta på är om transporten är inräknad. Många lämnar nämligen pris utan transportkostnad (kostnaden för att en timmerbil hämtar ditt virke och kör det till sågverket), samtidigt som en del dragit bort transportkostnaden från priset. Men sedan är det jätteviktigt att analysera på vad prislistan egentligen säger.

Avverkning, virkespris, M.II.O

Tittar vi på Skogsstyrelsens sammanställning av virkespriser för tredje kvartalet 2016 är medelpriset på granmassa (fritt vid väg) 281 kronor/ kubik i norra Sverige. Priset på grantimmer är däremot i snitt 426 kr. En väldig skillnad va? Än om man inte kan utgå från exakt dessa priser (tyvärr är priset tex betydligt lägre i inlandet än vid kusten) så är ändå tendensen densamma. Du får mycket bättre betalt för sågtimmer än massaved.

Vad är det då som gör att värdet på massa och timmer skiljer sig så mycket åt? Lite förenklat kan man säga att det har med diametern på träden att göra. Smala stockar duger inte att göra plankor av, stockarna måste ha en viss tjocklek för att de ska passa på sågbänken helt enkelt. För smala stockar åker i stället till pappersfabriken. Men var går då gränsen? Jo, de flesta sågverk har en gräns på 14 cm i topp. Är stocken smalare än så blir det papper och då får du sämre betalt. Hur ska jag då bete mig för att mina träd ska klassas som timmer och inte papper, slänga på några koblajjor vid roten och vänta kanske?

Det finns ett enklare och betydligt snabbare sätt. -Analysera prislistorna och all den där tråkiga texten som följer med offerten!

Dagens heta tips är Norrskog. Norrskog är en skogägarförening, det innebär att ägarna är små privata norrländska skogsägare precis som dig och mig, och vårt främsta mål är att få så bra betalt för vår skog som möjligt. Därför har vi (du och jag) utformat våra sågverk och våra produkter så att vi kan göra brädor av ännu klenare stockar. I Norrskogs sågverk kan man göra sågtimmer för möbelsnickerier, trall, innerpanel eller formgjutning av stockar som är så klena som 12 cm i topp. Här finns det med andra ord pengar att tjäna, så se till att hålla koll på vad som egentligen gäller när det är dags att sälja din skog. Kolla var gränserna går för de olika sortimenten, kanske lämpar sig din skog för uttag av klentimmer. Lär mer HÄR

Skogsbruk, M.II.O, Komatsu

 

4 Kommentarer

  1. Intressant, detta har man inte tänkt på. Något att ta med i framtida beräkningar. En fråga: Är Norrskog de som sågar de absolut klenaste diametrarna?

    • Hej Lennarth. Ja, vilka sortiment som sågverken efterfrågar är absolut en viktig parameter att ta med i beräkningarna. Det finns andra sågverk (främst mer söderöver) som också sågar ner till 12 cm men Norrskog är vad jag vet hitintills ensamma i våra trakter.

    • Ja det är en bra fråga Regina. Min gissning är att det beror på avstånden. Här uppe har vi långt till allt. Virket ska transporteras långt för att komma till sågverken eller pappersfabrikerna, sedan ska den färdiga produkten också transporteras långt. Men det kan finnas andra orsaker också. Ska försöka kolla upp detta närmare och återkomma.

Kommentarerna är stängda.