Få mer skog genom att avverka

Får ibland känslan av att det finns markägare som vill SPARA skogen med motiveringen att de ”väntar tills virkespriserna blir bättre”,  för att på så sätt tjäna pengar på sikt. I många fall kan det nog vara en dålig strategi.

På bilden här under ser ni snittytan på en contortatall. Contortan planterades tätt på den tiden det begav sig, och det krävs ingen raketforskare eller jägmästare för att räkna ut att de här plantorna växte med rekordfart de första 10-12 åren, men därefter hände något, det började bli konkurrens om energin. Årsringarna blir mindre och mindre och mindre. Mot slutet ser det ut som om trädet helt stannat i växten.

Årsringar

Den här markägaren var dock uppmärksam och bokade in en skördare och skotare. Vi beslutade tillsammans med markägaren att göra en utglesningen. Vi tog bort de största träden men även de som var ”fula” dvs träd med dubbla toppar eller krokiga stammar. På så sätt optimerar markägaren förutsättningarna för träden som står kvar. Att vi tog de största träden gjorde att det blev ett bra netto även för det här uttaget. Hade det varit vanliga tallar hade nyttan med utglesningen och det noggranna urvalet blivit ännu större. Nästa gång man avverkar får man nämligen större andel stockar som klassas som timmer och för dem får man bättre betalt. Det är precis som med allt annat avelsarbete. Man plockar bort de individer med dåliga egenskaper och behåller de bra, vilket i slutet resulterar i en besättning/bestånd med mycket god kvalitet.

Fick den här bilden skickad till mig av en kollega.

årsringar2

Första gallringen gjordes för 7 år sedan. Här ser man tydligt vad som hände efter den avverkningen. När konkurrensen om ljuset och näringen minskar ökar förutsättningarna för bättre tillväxt.

Så, vill du öka värdet på ditt virkesförråd som står i skogen kan det vara en god ide att avverka en del av det. Träd som växer tar upp mer co2 än träd som slutat växa. Du gör därför även klimatet en tjänst om du aktivt brukar din skog, gärna med kontinuerliga uttag.