Flytta hit och lös ditt studielån

De som pluggat på universitet eller högskola och därmed dragit på sig studieskulder ska få dessa avskrivna om de väljer att flytta till landsbygden. Detta är en budgeterad åtgärd som ett av de etablerade riksdagspartierna gjort.

Det här är precis vad Sverige behöver. Vi behöver sjuksköterskor, ingenjörer, tandhygienister, lärare mm för att upprätthålla vår samhällsservice på landsbygden. Städerna behöver dessutom bli kvitt dem, inte minst pga av bostadsbristen så detta blir rakt igenom en win win-situation.

Budgeten som inrymmer denna brilliant lösning är tyvärr en så kallad skuggbudget (läs om hela förslaget här) Det betyder tyvärr att det inte alls är säkert att detta blir verklighet, men jag hoppas att framtidens politik inrymmer många sådan här åtgärder för landsbygden. Vi behöver inte fler bidrag, däremot är vi i behov av lättnader för att få fart på näringslivet, så att fler kan komma i arbete och betala skatt.