Har vi något ansvar?

APL-elev (praktikant) från naturbruksgymnasiet i Burträsk.
APL-elev (praktikant) från naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Inom vilken bransch man än verkar så behöver man personal. I alla fall om man har ambitionen att växa. Skogsbranschen har länge målats upp som en bransch i kris, en kris som innebär att maskinförarna börjar bli till åren och inga unga nyutbildas. I vårt företag ligger medelåldern på 38 år, det känns inte så jättealarmerande men i andra företag kan det såklart se annorlunda ut. Främst ägarna av många skogsentreprenadföretag börjar bli till åren och finns det då ingen som tar över blir det ju kris.

Leker man med tanken så skulle det kunna leda till att skogsbolagen själva försöker ta upp den egna drivningsverksamheten igen. Ska man tänka rent själviskt och kortsiktigt så skulle det förmodligen gynna oss då vi blir väldigt konkurrenskraftiga 🙂 Men man skulle också kunna tänka att den då försämrade nationella produktionen kommer att leda till att Svensk skogsråvara blir för dyr och konkurreras ut på den internationella marknaden. Det vore ju INTE bra. Få länder har så hög kvalité på arbetet i skogen som Sverige och om vi skulle sluta avverka vår skog skulle de skogsbruksrelaterade miljöproblemen öka eftersom att många andra länder inte bryr sig ett dugg om miljömål, och som vi alla vet drabbas vi hårt av hur omvärden sköter sin miljöpolitik.

Vi har alltså ett ansvar, ett ansvar att se till att nyrekryteringen underlättas. Vi har som policy att  alltid ta emot praktikanter så länge de själva är genuint intresserade maskinföraryrket. Just nu har vi en praktikant från naturbruksgymnasiet i Burträsk hos oss.

Det är dyrt att ha en skogsmaskin igång. Det här gör att det nästan bara är söner och döttrar till entreprenörer som är anställningsbara då de går ut skolan. De har haft möjlighet att köra de egna maskinerna på kvällar och helger och därmed övat upp farten. Det tycker vi är orättvist och vi har ju ett ansvar.

ALP-eleverna ska känna sig välkomna, man kan alltid skapa situationer där man frigör tid i maskinerna. En riktiga pluseffekten kommer ju också om man lyckas övertyga eleven om att skogsbranschens förträfflighet så att man sedan kan anställa hen som sedan blir en riktig kassako 🙂 Det är med andra ord väldigt viktigt att ta väl hand om sina APL-elever, de är ju ambassadörer för världens viktigaste bransch 🙂

För ni vet väl att skog som växer tar upp med koldioxid än gammal skog! 😉

ALP-elev från naturbruksgymnasiet
ALP-elev från naturbruksgymnasiet