Hatet mot skogsmaskinerna är helt felriktat

För de flesta medborgare i Sverige är skogsbruk inte förknippat med miljövård utan snarare motsatsen. Har hört många kommentarer så som;

”Då jag ser en skogsmaskin får jag rysningar”

”Förstår inte att det finns ett enda träd kvar så som ni far fram”

Jag tycker att det är ett alldelens för enkelt ställningstagande i en så viktig fråga. Förvisso utgör skogen ”bara” omkring 3 % av BNP men hur skulle vår vardag se ut om vi INTE brukade skogen. För det första så skulle vi behöva torka oss med plast vid toalettbesöken. Låter ju inte så kul va? Ja, alternativet är ju någon sorts hampa eller bomullsprodukt men ur miljösynpunkt vore ju det uteslutet. Utan konstruktionsvirke skulle vi behöva utvinna mer metall vilket också vore katastrofalt för miljön. Utan finare snickervirke skulle vi behöva använda oss av mer plast, låter ju inte heller så bra va? Nu finns det plaster baserade på exempelvis majsstärkelse men det vet vi ju också, att odla spannmål påverkar också miljön i väldigt hög grad. Skulle vi hugga ner skogen för att odla exempelvis majs, var har vi då uppnått för miljövinst? Så sett ur ett miljöperspektiv är ju skogsbruket att föredra framför många andra alternativ. Det gäller ju då bara att vi gör vårt yttersta inom skogsbranschen för att den miljöpåverkan som ändå uppstår minimeras.

Norrskog satsar nu stort på att implementera de gemensamt framtagna målbilderna för hur miljöhänsynen ska efterlevas. Alla mina gubbar var iväg förra veckan på en kursdag där riktlinjerna för hur kantzoner, hänsynsytor, nyckelbiotoper, kulturmiljöer, död ved, högstubbar mm gicks igenom en extra gång. Detta görs nu över hela Norrskog och med all fältpersonal samt alla entreprenörer. Det är inga direkta nyheter som presenteras för maskinförarna då de redan är utbildade inom området men som med all kunskap är det viktigt att repetera och hålla den uppdaterad. I en stor organisation är det lätt att direktiven blir spretiga med tiden, men på detta sätt rätas eventuella frågetecken ut. Bra helt enkelt.

Mer info om just detta via länken nedan.

https://www.norrskog.se/Verksamhet/Miljo-och-kvalitet/Miljohansyn-i-skogsbruket/    

Man kan alltså vara ganska lugn och rysningarna man eventuellt känner då man ser en skogsmaskin kan man med ganska gott samvete styra åt sidan. I alla fall om man vill fortsätta att leva ett liv med toapapper, träbyggnader och andra skogsprodukter. För allt handlar om hur mycket vi är beredda att göra avkall på. Läste en artikel där man jämförde skogsindustrin med turistnäringen.

http://www.lantbruk.com/skog/turismen-vaxer-medan-skogsindustrin-star-stilla

turism

Läser man mellan raderna här så menar artikelförfattaren att de båda näringarna omsätter ungefär lika mycket men turismen växer och då borde den få göra det på bekostnad av skogsnäringen. Man menar alltså att det skulle ske någon form av växling där vi slutar avverka skogen och i stället låter turisterna ströva på de orörda markerna. Statskassan skulle inte påverkas utan man ska bara byta plats på skogsmaskinerna och  turisterna. Jo, det vore ju som att säga att TV-spelsbranschen håller på att växa om metallindustrin så vi kan lika gärna inreda gruvorna till serverhallar. Man kan ju inte ersätta en tillverkande basnäring med nöjen. Vad ska vi få pengarna ifrån för att kunna vara lediga och turista om vi inte producerar något? Nä, nu är ju den här artikeln två år gammal så man har kanske tänkt till efter det.

Sedan är det bra att det börjar dyka upp och tillåtas lite olika skogsbruksmetoder så att det ena inte utesluter det andra. Är man en privat skogsägare och både vill ta ut lite eget sågtimmer men även starta en fiskecamp vid skogstjärnen för turister så är det fullt möjligt. Valfriheten ska alltid finnas för den enskilda människan tycker jag, men då måste man respektera den i båda riktningar.

Å visste ni: Det finns mer skog i Sverige idag än på 30-talet. Allt var inte bättre förr trots allt.

 

2 Kommentarer

  1. Ja visst finns det mer skog 🙂
    Det får jag ofta påtala för folk som tycker sig se allt fler kalhyggen. Jag rättar dem snällt med att det är föryngringsytor och att skogen växer så det knakar!
    Vet att jag tidigare skickade en länk till dig från SLU så att du också kunde visa folk som inte tror att det är på det viset.

Kommentarerna är stängda.