Hur många sjukdagar har du haft de senaste åren?

Kostnaderna för sjukskrivningarna i Sverige är enorma och de tendera att öka. Vår nya socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar nu tag i detta. Ett förslag som hon vill diskutera är att återinföra den medfinansieringsavgift som fanns under 2005 och 2006. Den avgiften innebar att arbetsgivaren fortsatte att stå för kostnaderna även efter de första 14 dagarna av en sjukskrivning.  Visserligen handlade det då ”bara” om 15% av kostnaderna men som vi alla vet kan en sjukskrivning i värsta fall bli väldig lång.

Vem som helst kan förstå att införandet av en sådan avgift vore som att rycka i handblomsen med full kraft på arbetsmarknaden. Första frågan på varje anställningsintervju kommer lyda: ” Hur många sjukdagar har du haft de senaste åren?

De riktigt stora företagen måste anställa, men även de kommer se över framtida personalbehov och strama åt. Alla småföretagare kommer gå in och jobba längre skift själva, alternativt dra ner på verksamheten i stället för att anställa. Det här kanske låter lite sniket och girigt men som egen företagare finns det ingen som kan täcka upp för ett budgetunderskott. Man kan inte jämföra exempelvis en kommunal verksamhet med en privat. Sittande socialförsäkringsminister har sin bakgrund i SKTF och inom en förening kan man bara höja medlemsavgiften om pengarna inte räcker. Inom kommun, stat och landsting har man alltid en sista möjlighet och det är att höja skatten för att ta igen ett underskott, men det kan inte en privat företagare. Vi kan inte bara höja priset på våra tjänster och produkter och sedan hoppas på att sälja lika mycket eller lite mer, resultatet skulle bli konkurs.  Det här kan inte Annika Strandhäll ha tänkt på. Är det tillväxt vi vill ha då är detta ett helt vansinnigt förslag.

Strandhäll har ytterligare ett förslag och det är att utmejsla ett tydligare rehabiliteringsavtal med arbetsgivarna. Tanken är mycket god men i praktiken kommer det innebära samma sak som medfinansieringsavgiften. För små företagare är det administrativa- och praktiska arbetet med en rehabiliteringsplan samma sak som ökade kostnader.

Om de här förslagen blir verklighet kommer fasta nyanställningar i små företag i princip att upphöra, och om en nyanställning ändå kommer på tal gäller det för den arbetssökande att kunna visa upp ett prickfritt hälsotillstånd. Den enda marknad som kommer se en ökad tillväxt om dessa förslag går igenom är vårdbranschen och de företag som utför oberoende hälsokontroller där man kan få någon form av friskhetsdiplom med sig hem som man sedan kan visa upp vid en intervju eller bifoga ett CV.

Det är ingen human och trevlig bild jag får i mitt huvud då jag tänker på konsekvenserna av socialförsäkringsministerns planerade åtgärder.  Men som sagt, jag tycker bara att dessa förslag är idiotiska om det är tillväxt vi eftersträvar. Det kan ju vara så att Annika och hennes kollegor har en djupare mening och ett mycket bredare ”tänk”. Själva grunden till att sjukskrivningarna ökar så kraftigt tror jag beror på att det är så många som jobbar så väldigt mycket mer nu jämfört med tidigare. Går vi tillbaka så få år som till 70- och 80-talet så var väldigt många kvinnor hemma och skötte hushållet och tog hand om barnen tills de gått ut skolan, jobbade man så jobbade man deltid. Självklart är det en väldigt mycket större andel av befolkningen nu som befinner sig inom det segment som över huvud taget har något arbete att bli sjukskriven ifrån, och väldigt många fler jobbar mer än vad de orkar och blir således sjuka. Så det kan ju vara så att man vill minska ner på antalet förvärvsarbetande timmar som svenska folket utför, och på så vis också i det långa loppet få ner kostnaderna för sjukskrivningarna.