Miljöpartiet de (spy)gröna

Nu har miljöpartiet stampat ner foten rejält i regeringen. Miljöfrågorna är kanske de allra viktigaste frågorna att jobba med just nu om vi över huvud taget vill fortsätta existera som art här på jorden så detta borde ju vara en riktig seger för oss som faktiskt tycker att miljön är viktigare än tillväxten. Men hur miljövänliga är egentligen miljöpartiet? Nedan har jag tagit några ställningstaganden från miljöpartiets valmanifest och gett min syn på saken.

Miljöpartiet vill:

flytta långväga godstransporter från lastbil och flyg till tåg och sjöfart. Det ger mindre utsläpp, färre olyckor, minskad trängsel och mindre slitage på vägarna. Alliansen har höjt banavgifterna för tåget. Vi vill sätta stopp för höjningen och i stället införa en lastbilsskatt som även omfattar utländska åkare. Flyget ska bära sina egna klimatkostnader genom en flygskatt.

Frufura vill:

Införa trängselskatt i ALLA städer, det är där de verkligt stora utsläppen sker. Införa en lastbilsskatt som ENBART omfattar utländska åkare då de svenska åkerierna redan omfattas av tillräckligt många skatter samt att utökade skatter riskerar att slå ut all produktion i glesbygd där tåg, flyg och båt inte är tillgängligt. Bygga ut järnvägsnätet i INLANDET. Införa en extra skatt på import av sopor via sjöfart.

Visst säger varenda cell i kroppen att detta är miljövänligare

Än det här

Via länken får ni mer info om Sveriges import av sopor.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5984370

Miljöpartiet vill:

utöka skyddet för den biologiska mångfalden. De naturskogar som finns kvar i Sverige ska skyddas från avverkning och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen genom mer användning av hyggesfria metoder. Även den tätortsnära naturen behöver ökat skydd. Den har ofta mycket höga biologiska värden och för en allt mer urbaniserad befolkning är närnaturområden viktiga för rekreation, hälsa och förståelse av naturen.

Frufura vill:

Behålla de naturreservat som finns idag och uppmuntra förvaltare av statligt ägd skog att prioritera hyggesfritt. Privata markägare ska ges ökad frihet och möjlighet att själva vara med och välja skogsbruksmetod, det ska inte regeringen göra åt dem. Istället för att acceptera en urbaniserad befolkning bör regeringen prioritera åtgärder som stimulerar en inflyttning till landsbygden där närnaturområden är självklara och gratis.

Miljöpartiet vill:

göra klimatinvesteringar för nya jobb. Investeringar i förnybar energi, nya klimatsmarta stadsdelar, snabbare tåg och i att rusta våra samhällen för klimatförändringar skapar förutsättningar för 30 000 fler jobb än med Alliansens politik. Det ger nya jobb för bland annat ingenjörer, byggnadsarbetare och samhällsplanerare.

Frufura vill:

Beskatta ALLA transporter i ALLA stadsdelar. Precis som miljöpartiet vill Frufura att (citat) Den som förstör miljön ska också stå för kostnaderna. Skapa förutsättningar för 30 000 fler jobb inom lantbruk, jord och skog. Precis som miljöpartiet vill Frufura se mer ekologisk och närproducerad mat och den kan bara produceras på landsbygden och ska slutprodukten vara närproducerad måste även konsumenterna bo på landsbygden (annars blir det ju inte närproducerat). Samhällsplanerare och byggnadsarbetare – IN MY AS!!! På landsbygden finns det både tomma bostäder och lokaler, vi behöver inte lägga pengar på och belasta miljön med att bygga och planera.

Miljöpartiet vill:

utvidga och miljöanpassa ROT-avdraget så att det kan användas för att renovera och energieffektivisera förorter, skolor och hyreslägenheter i behov av upprustning. Det skapar förutsättningar för nya jobb i bland annat miljonprogramsområden.

Frufura vill:

Utvidga ROT-avdraget så att det kan användas av företag på landsbygden för att stimulera ruralisering (motsats till urbanisering).

Miljöpartiet vill:

kraftigt öka byggtakten av hyreslägenheter. De ekonomiska villkoren behöver bli mer rättvisa mellan hyreslägenheter och bostadsrätter/villor, till exempel genom sänkt fastighetsskatt för hyresrätter. Vi vill ge mindre byggföretag möjlighet att konkurrera och genomföra en särskild satsning för 30 000 fler små, klimatsmarta hyresrätter i städerna.

Frufura vill:

Beskatta alla bostäder i städerna lite extra för att stimulera en inflyttning till landsbygden där tomma hyresrätter, bostadsrätter och villor redan finns.

Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst och ni förstår vars jag vill komma. Det känns som att miljöpartisterna är stadsmänniskor som har en massa åsikter om hur vi som bor på landsbygden bör leva för att vi ska få en bättre miljö men själva inser de inte vad som VERKLIGEN påverkar miljön negativt. De vill på något sätt döva sitt dåliga samvete med en massa skatter som belastar oss samtidigt som de vill satsa på en massa åtgärder som gynnar dem som bor och verkar i stadsmiljö, och den som får betala i slutändan är moder jord. Att alla människor förväntas bo ihopklumpade i städerna på små ytor kan aldrig vara ett bra sätt att uppnå optimal klimatnytta i hela riket. Det är en helt orimlig bild av verkligheten om de tror att några få själar ska bo kvar på landsbygden, helt utan social service och annan mänsklig kontakt bara för att försörja stadsborna med ekologisk och ”när”producerad mat. Det kommer INTE att funka. Miljöpartiet är HELT FEL UTE!!!!

Jag kan inte låta bli att irritera mig på etableringen av IKEA i Umeå. Vilka påfrestningar på miljön innebär inte ett sådant byggprojekt? Och vad är det man vill uppnå? Därifrån kommer kundvagn på kundvagn att rulla med naturresurser som konsumerats av privatpersoner som handlar för pengar som inte existerar någon annan stans än i form av abstrakta siffror på ett kreditkort. Vari ligger miljönyttan i att alla ska flytta till stan för att få jobb, och vi som bor kvar på landsbygden ska ta var sin personbil för att åka dit och göra våra inköp?  Då alternativet kan vara att packa skåpet fullt på en lastbil med dessa konsumtionsprylar och köra dem till inlandet och levererar dem till de lokala butikerna, där också fler då kan få jobb. Eller ännu bättre, regeringen inför reformer som  stimulerar etableringar på landsbygden så att fler varor kan produceras här. Här har vi också tillgång till råvarorna på plats, det känns helt bakvänt att transportera ut råvarorna härifrån för att förädla dem någon annan stans, om man VERKLIGEN vill minska transporterna.

Nä, vad miljöpartiet behöver är en rejäl kurs i vad som verkligen är miljömedvetenhet och det är INTE urbanisering.

 

 

4 Kommentarer

  • Ja, gör gärna det. Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett utförligt svar på hur de ser på glesbygden och hur de tror att centraliseringen påverkar miljön… JÄTTEGÄRNA. Antar att de fått frågan förut så de borde ha en förklaring, men om den inte håller så kan de ju bara byta namn till Storstadspartiet eller något sådant som passar bättre.

 1. Jag är miljöpartist (fd aktiv) i en mindre landsbygdskommun och instämmer i det mesta du skriver.
  Det gäller självklart inte bara mp utan samtliga partier och andra inflytelserika organisationet. Erkännas ska att jag nog inte är särskilt representativ för det MP du söker svar från.

  Städer är ohållbara, punkt! Men idag är ju sveriges landsbygd knappt existerande i dess rätta bemärkelse; snarare glesa städer som förväntas leverera samma typ av urbana liv, industriproduktion, handel, service och utbud, vilket även gäller vi människor som lever här.

  Du refererar i första stycket om transporter till just produktion i landsbygd och hur denna hotas sv ytterligare beskattning. Jag hävdar att produktionen är ohållbar oavsett geografiskt läge, därför tycker jag inte att din argumentation håller på denna punkt.
  All mänsklig aktivitet är i stort sett miljöskadlig idag. Att kalla något alternativ miljövänligt bara för att det är något mindre dåligt är ett fel som de flesta av oss är skyldiga till.
  All beskattning av transporter, oavsett om det anses stads- eller landsbygdsfientligt bör rimligen gagna ambitionen om minskade utsläpp.

  Ang. Skogsbruket tycker jag att du är helt fel ute då det mesta av skogen redan ägs av privata storbolag. Där måste bruket regleras!

  I övrigt håller jag med. Det finns goda krafter i mp, men med ett växande parti har urvattning av ideologin skett. Idag härskar teknikoptimism och marknadsideologi. Jag väljer än så länge att stanna i partiet, i hopp om att Birger Schlaugs MP fortfarande kan komma tillbaka.

  • Vad härligt att höra Patrik, att det fanns en god idé från början. Jag vill minnas att då jag var riktigt liten (sent 80, kanske början på 90-talet) då miljöpartiet var nytt så var det ganska populärt här hemma i byn (och här bor ju bara begåvade människor så några rätt borde det ju finnas i de ursprungliga ”parti-stadgarna” 😉
   Ang skogen så är stor del av den svenska skogen privatägd och då ägd av enskilda privata markägare http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Vem-ager-skogen/ Personligen har jag stor tilltro till de privata skogsägarna. Min erfarenhet säger att de flesta har ett ganska långsiktigt tänk och jag tror att vi inte behöver vara oroliga för vad som kan hända om vi lämnar över större del av beslutsprocessen på de enskilda ägarna. Idag styrs vi av lagar som snarare försämrar möjligheterna att ex välja hyggesfria metoder, än om skogsägaren själv skulle önska detta.
   När det kommer till transporterna så tycker vi helt enkelt olika. Jag tycker visst att man kan stimulera viss typ av transport och ”straffbeskatta” annan för att göra totala klimatvinster för riket. Visst, all mänsklig aktivitet har en negativ påverkan på miljön men det är en helt annan typ av diskussion. Då kan man ju rent filosofiskt ställa sig frågan vad mänskligheten har för syfte men det blir ett jäääääääättelång inlägg isf 😉
   Jag tror inte att den här totala centraliseringen som Sverige håller på att genomföra är bra vare sig för den enskilda människan eller för miljön och då måste man införa reformer som med både morot och piska vänder de här flyktingströmmarna som just nu går från landsbygd till stad, och på så sätt kan man få en total klimatvinst, men självklart kommer inte utsläppen upphöra.

Kommentarerna är stängda.