Nu ryker skogen

Vi behöver all åkermark vi kan komma över för att odla hö och anlägga betesmark åt våra djur.

För ca 40 år sedan beslutade dåvarande markägare att plantera igen en åker som numera ligger på vår tomt. Den här tallskogen har vi verkligen slitit med för att få fin då den ligger i direkt anslutning till vårt hus. Vi har röjt, gallrat och till och med slagit gräset med grästrimmer. Våra ansträngningar har dock varit ganska meningslösa. Gräset har fortsatt att växa och tallarna har inte artat sig speciellt väl. Med bakgrund i detta var beslutet rätt enkelt att fatta. ”Skogen” skulle bort.

Komatsu 901

Komatsu 901tx, M.II.O

Tallarna var mycket riktigt av urusel kvalité. De som inte hade dubbla toppar var krokiga och samtliga var väldigt spröda. Med facit i handen var det alltså helt fel att plantera tall på den här åkermarken. Slår jag ut det vi kan tänkas få in vid den här massavedsleveransen på 40 år blir de årliga intäkterna ca 118 kr.  Hade man använt samma yta till att odla en fin vall hade man kunnat föda 0,3 kor. En ko väger ca 600 kilo vid 4 års ålder och ger minst 350 kilo rent kött. 350 x 0.3 = 105 kilo kött. Om jag får 100kr per kilo kött blir det en avkastning på 2625 kr per år, på samma mark (och då har jag inte ens räknat med att kon mest troligt kalvat 2 ggr på dessa 4 år, men jag har i gengäld inte heller räknat på eventuella intäkter från tidigare gallringar).

Vill poängtera att jag räknat väldigt grovt men ändå. Varför envisas folk med att plantera igen åkermark med tall?? Att man gjorde det för 40 år sedan känns försvarbart men jag ser nu och då att folk fortfarande sysslar med detta.

Nu blev det ju dessutom snyggt 🙂