Skogsbilvägar

Magiskt vacker skogsbilväg
Magiskt vacker skogsbilväg

En förutsättning för att vi ska kunna njuta av vår natur och våra skogar är att vi tar oss dit. De flesta av våra skogsbilvägar anlades under 60- och 70-talet. Vi har dåtidens beslutfattare att tacka för att folk över huvud taget tar sig ut i skog och mark idag.

Jag fascineras ofta över hur klocka de ändå var på den tiden. Krondikena är ett annat exempel. Tänk om man kunde mäta i pengar hur mycket produktionen har ökat på de områden som dikades upp. Hur många kubik djurfoder har vuxit upp och hur många kubik avverkningsbar skog har kunnat avverkas tack vare skogsbilvägarna och krondikena? Självklart har de här åtgärderna ställt till det för många växt och djurarter men å andra sidan har det gynnat andra arter.

Hur många älgar, snytbaggar och hallonbuskar skulle vi ha haft om vi inte använt oss av trakthyggesbruket?

En av mina bästa vänner som verkligen trivs på hygget
En av mina bästa vänner som verkligen trivs på hygget

Ja, det är klart att om man BARA ska se till växterna och djuren (exkl. homosapiens) så skulle vi nog låta skogen stå som den är men är det så han tänkt, han där uppe?

Naturen själv har alltid förändrat sina förutsättningar så att vissa arter slagits ut och andra gynnats. Bäverdämningar, skogsbränder, torka, översvämning och kallt respektive varmt klimat har förändrat naturen långt före vi människor började ”hjälpa till”.

Jag tror att ett varierat skogsbruk med hänsyn som ledord är det bästa. En del områden bör bevaras i reservat, en del kan slutavverkas (och planteras), en del gallras och en del plockhuggas. På så sätt bevarar vi alla arters intressen, men vad som är absolut säkert är att mänskligheten globalt sett måste bromsa sin konsumtion om jordklotet ska hålla. Befolkningsmängden kan inte heller öka i den takt den gör just nu men det tror jag att vi håller på att fixa själva genom att utsätta oss för alla hormonstörande ämnen.

Det här inlägget skulle handla om skogsbilvägar men någon stans körde jag i diket 🙂

Är hemma med magsjuka barn idag. Kanske tar vi oss ut på sjön för att se om vi får upp en fisk som vi kan koka. Barnen har levt på blåbärssoppa och isglass i 2 dygn så i eftermiddag är nog magarna redo för lite fast föda.