Sopor eller kvistar, vad eldar vi?

Ofta känns det som ett enormt slöseri med energi när vi inte tar reda på alla kvistar som blir kvar i skogen. Sverige importerar mängder med sopor som vi eldar i våra värmeverk. Istället för sopimport borde vi först och främst kunna elda material från vår egen skog. Men men, nu är det som det är. Avverkar vi i känsliga områden använder vi riset för att förstärka marken och bygga vägar åt skogsmaskinerna. Skördaren lägger högar med ris där han drar fram.

Skotaren lägger sedan ut riset längs basvägen. Basvägen är den väg som skotaren i huvudsak använder för att transportera fram virket till avlägget.

Riset bildar en stark matta som bär skogsmaskinerna väl. Ibland väger skotaren med fullt lass upp emot 45 ton, men i och med att trycket fördelas över en stor yta samt tack vare ”rismattan” syns det nästan inte att vi skotat fram flera hundra (kanske tusen) kubikmeter virke.

Men faktum kvarstår, på marker där vi inte behöver använda riset för att förbättra bärigheten borde vi kunna ta rätt på det. Kvistar och toppar från vårt eget skogsbruk borde vara bättre att elda än sopor från utlandet. Men värmeverken får betalt för att ta hand om andra länders sopor och flisen från vår egen skog måste de betala för. Vore världen rättvis och regeringen uppriktig med sin ambition att förbättra miljön skulle det varit skyhög skatt på eldning av sopor.

 

 

1 Kommentar

Kommentarerna är stängda.