Stormen-Branden-Skogsbruket

Än så länge vet vi inte hur stor omfattning skadorna på skogen fått efter höstens stormar, inte heller vet vi hur stor åverkan branden kommer att göra på skogen.

Många vill mena att skogsbruket har sig själv att skylla. Att nutidens skogsbruk har lett till att skogarna är mer känsliga för exempelvis stormar. Kanske är detta också sant. Problemet i skogen är bara att omloppstiden är så fruktansvärt lång. Ett träd lever lika länge eller längre än en människa och man hinner liksom inte se resultaten av en åtgärd för än man själv blivit senil. Mycket talar dock för att människans brukande av skogen de senaste åren har lett till att skogen är mer stormkänslig. Vi planterar gärna ett och samma sorts träslag på samma område och gödslar, gallrar och fixar så att träden ska växa så snabbt som möjligt. Och hur påverkar markpackningen rotsystemen? Självklart blir skog brukad enl trakthyggesmetoden mer sårbar både för insekts- och svampangrepp och för blåst, kanske också för brand.

stormfälld skog
stormfälld skog

Varför har vi då sådan panik inom skogsbranschen? Ett av problemen är att industrierna efterfrågar ett jämt flöde av råvara under årets alla månader. Hade skogens förutsättningar fått komma i första hand så hade vi inte bullrat så mycket i den under barmarkssäsongen. Då skulle man eliminera stor del av brandrisken men också körskadorna. Men vad skulle då alla sågverksarbetare, maskinförare, tjänstemän och timmerkuskar syssla med istället under sommaren?

Ja, tänk om bara hälften av alla som vanligtvis jobbar inom skogen under vinterhalvåret skulle sysselsättas inom jordbruket, där det mesta jobbet utförs under sommaren. Då skulle vi kunna äta närproducerad mat överallt. Ungefär såsom livet såg ut förr. Då högg man virke på vintern och om man inte skötte jordbruket på sommaren så flottade man. Då följe man liksom naturens förutsättningar och anpassade sig efter dem. (Ja, flottningen hade ju sina nackdelar också men…)

Flottning
Flottning

Omfördela resurserna lite under året. Vad roligt det skulle bli för alla gå till jobbet, man skulle liksom aldrig hinna bli less innan det är dags för nästa säsong. Men vem skulle betala alla amorteringar under sommaren? Ja, där har vi nog själva knäckfrågan och den är inte unik för skogsbranschen, men skogsbranschen verkar hela befolkningen ha en åsikt om oavsett om man har kunskap eller inte.

Nu är det i alla fall dags för svampsäsong. I morgon drar vi till fjälls för att se om vi kan hitta några gula trumpeter.