Straffbart att inte vårda sin åkermark

Om jag fick ärva ett pittoreskt fik i gamla stan skulle jag inte bygga om det till en verkstadshall för skogsmaskiner. Gamla stan lämpar sig ju liksom rätt bra för sådant som caféer, souvenir-affärer och restauranger. På samma sätt lämpar sig uppbruten odlingsmark för grödor som bl.a. klöver, timotej och olika sädesslag.

Klöver, timotej

Havre, sädesslag

Allt oftare tycker jag att man ser hur folk låter sina åkrar växa igen eller planterar igen dem med tall. Vi har ett praktexempel på vår tomt. När jag var liten var tallplantorna små och gräset meterhögt. Vi trodde att tallen med tiden skulle ta över men 20 år senare var fortfarande undervegetationen frodig så vi började röja och slå ner gräset. Det var ett hästjobb att slå bland tallarna men sedan vi skaffade betesdjuren blev det betydligt bättre. Nu ser det rent trevligt ut här men vi har ändå pratat om att återställa odlingsmarken. Skog finns det gott om ändå. Vi skulle inte behöva rensa upp många redan befintliga skogsdiken innan vi vunnit tillbaka samma virkesvolym som den igenplanterade åkermarken genererar.

Tallplantering

Man kan bara föreställa sig vilket arbete det måste ha varit förr att bryta ny åkermark. Först måste man såga ner träden sedan bryta upp stubbarna, plocka sten, ploga, harva, gödsla och till sist så. Med dagens maskiner är det väl en sak men tänk när man gjorde allt detta för hand eller kanske med hjälp av en häst eller oxe. Att inte ta vara på redan befintlig odlingsmark på ett vettig sätt borde vara belagt med någon sorts avgift.

Några tackor med lamm innebär inte mer jobb än en hund. Varför inser inte fler att gräs på ett relativt enkelt sätt kan bli kött?

dexter, nötdjur, tjur