Urbanisering för miljöns skull

Borde vi alla flytta in till städerna för att rädda miljön? Det verkar iaf vara vad vi lärare ska lära eleverna.

När vi registrerade firman fick man fylla i vilka typer av verksamheter vi skulle bedriva. Då jag utbildat mig till lärare klickade jag in koden för utbildning. Jag får tack vare detta en hel del utbildningsmaterial tillsänt mig. Nyligen anlände ett fint häfte som såg väldigt intressant ut och jag började läsa. Här fanns mycket information om stora och små miljöfrågor. Jag fastnade vid stycket om vertikala växthus. Där stod följande att läsa:

Med två miljarder fler människor år 2050, och tre miljarder fler medelklasskonsumenter – som alla vill ha möjlighet att resa, köpa bilar och kylskåp, äta köttbullar till middag och leva som oss västerlänningar, kommer det bli en enorm press på jordens resurser. 

Samtidigt förväntas 66% av världens befolkning bo i städer. Om man lägger till att 80% av världens odlingsbara jord redan används, och brist på vatten kommer att vara en av våra största utmaningar, betyder det att vi måste tänka om.

En av lösningarna kan vara vertikala växthus, där man flyttar matproduktionen in till städerna där människorna bor. På så sätt minskar man transport, frigör areal och kan odla betydligt mer mat på mindre yta.  

Alltså självklart är tanken på vertikala växthus inte dum. Jag är inte mot att man effektiviserar jordbruket och jag är absolut inte mot att man jobbar med miljöfrågor. MEN om man har som huvudsakligt syfte att på bred front gå ut och lära barn så mycket som möjligt om miljö borde man ta sig en funderare om det verkligen är en fortsatt urbanisering som är framtiden.

Grunden till allt liv är jorden. Får sedan jorden vatten och solljus så kan liv uppstå. Det är liksom det som skiljer planeten Tellus mot övriga planeter i vårt solsystem.

Vertikala växthus bygger på att man odlar utan jord i slutna system i labboratoriumliknande växthus. Växterna får näring från en lösning som cirkulerar vid rotsystemet.

Rent spontant känns tanken på ett samhälle där vi får maten från sterila växthus med näringslösningar och laboratorium där vi odlar kött som om den yttersta dagen vore nära. Har man tänkt på planetens syreförsörjning, hur blir det med biologisk mångfald och hur ska växterna i växthusen kunna ta upp vår koldioxid? Ja, detta är bara några hypotetiska funderingar kring en fjärran framtid. Vad som däremot händer här och nu är att landsbygden håller på att växa igen.

Det här är en åker som inte brukats på några år.

Obrukad åker ingenvuxet

Det här är ett dike som grävts för att avleda vatten och göra marken mer odlingsbar.

dike dikesrensning

Det här är en före detta dammäng. Här slog man näringsrikt grönfoder som gav friska och starka djur.

dammäng raning igenvuxet

Vilka tror ni trivs här nu? Det här är i princip ett ”dött” området. Visst växer det en hel del sly men inte många andra växter och djur trivs här. Där det förr växte örter, olika slags ängsblommor och ängsväxter finns numera bara vide och björk. Där det förr myllrade av bin, humlor, fjärilar, skalbaggar och andra insekter samt fåglar och smådjur finns numera bara mygg, mygg och åter mygg. Där diken växer igen och vegetationen tar över trivs nämligen bara myggen.

Vi försöker göra vårt bästa för att bromsa den här trenden och i helgen har vi faktiskt fått plocka fram harven. Här kommer det snart spira små gröna strån och förhoppningsvis finns det några överlevande bin som kan ta vid och föra vidare pollineringsegenskaperna till en hel hög avkommor.

Harv jordbruk norrland

Sädesärla jordbruk

Snart kommer även sommaren till oss här i Norrland. Visst ser detta trevligare ut än risodlingarna ovan?! Det tycker iaf jag, de flesta växter och djur.

sommaräng

Ska vi prata stora existentiella frågor så kan man ju fråga sig om vi verkligen är satta hit på jorden för att bo i städerna och odla vår mat i laboratorium? Det tror iaf inte jag. Jag tror att vi är satta till livet för att bruka jorden, för att göra så mycket bra saker vi bara kan av våra resurser. Den som skapat oss och vår omgivning kan ju inte ha tänkt sig att vi skulle låta naturen förfalla.

Det borde vara mer logiskt om alla politiker och de som sysslar med utbildning strävade efter att få folket MER utspritt på jordens yta. Att minska onödig lyxkonsumtion känns som en bättre miljöfråga att fokusera på.

4 Kommentarer

  1. Visst borde vi kunna bryta den urbana normen som säger att alla ”vill” flytta till storstan och att det är bäst ut klimat- och miljösynpunkt! Det handlar om regionalpolitikens inriktning.

    • Håller med. Det är så märkligt att vi ska lära eleverna att en fortsatt urbanisering är att vänta, det är liksom självklart och inget vi varken kan eller bör ändra på. VAD är det som gör att ingen ifrågasätter det här på riktigt? Vad är det för dold agenda jag missat? Personligen tycker jag att det är jätteologiskt att klumpa ihop alla människor på så liten yta som möjligt.

Kommentarerna är stängda.