Vattendrag i skogslandskap

Vattendrag, vårflod, skogsbruk
Vattendrag, vårflod, skogsbruk

Små bäckar är kanske de allra viktigaste skyddszonerna inom skogsbruket. Under kalla vintrar med mycket snö göms de kanske skyddade under ett tjockt snötäcke. Under milda vintrar som den här finns det ingen risk att man missar dem. Värst är det om det är en lite halvmild vinter med lagom mycket snö. Då kan de missas av maskinförarna om de inte är ordentligt utmärkta på kartan.

Råkar man köra över en bäck som denna utan bro finns det risk att vattnet grumlas och förutsättningarna för den lokala floran och faunan förändras. I värsta fall kanske hela vattenflödet förändras och då har man rubbat kretsloppet och levnadsförhållandena rejält.

Numera är både köpare, planerare, maskinförare och även markägare bra informerade och utbildade i ämnet ”skog & vatten” men vi behöver hela tiden bli bättre. Ny teknik så som GPS-system och flygscanning gör jobbet ännu mer säkert och effektivt.

På bilden skymtar man början till en ”bro” och en slamdamm som byggs för att skydda vattendraget.