Vi har gjort ett av hyggena i ”Resten av Sverige”

Igår sändes den andra delen av Po Tidholms serie ”Resten av Sverige”. Efter första avsnittet höjdes röster om att Tidholm målade upp en allt för dyster bild av Sveriges landsbygd. Säger man något tillräckligt många gånger blir det en sanning, och Tidholms kritiker menar att hans serie bidrar till en fortsatt negativ trend för landsbygden. Somliga menar att Tidholm är en bakåtsträvande socialist som bara tar tillfället i akt att klanka ner på den fria marknaden.

Själv känner jag mig inte som socialist. Jag har varit företagare i 16 år och vuxit upp med borgerliga värderingar. Jag anser att jag är en i grunden positiv människa och jag ser företagsmöjligheter vart än jag vänder mig. Trots detta tycker jag ändå att Po har en poäng.

För mig är det svårt att föreställa sig hur det såg ut här innan industrialiseringen. Hade en avreglerad fri marknad sett potentialen i landsbygden och hade då samhället sett annorlunda ut? Ja, det är omöjligt att svara på och sådant man bara kan fundera över i rent hypotetiska termer.

Vad vi i stället vet är hur det ser ut idag. Vi vet att de som styrt Sverige sedan industrialiseringens början inte lyckats ena landet. Man har inte lyckats skapa någon ”Vi-känsla”. Idag har vi ett splittrat land och man börjar nästan kunna skönja ett stundande uppror från landsbygden. I takt med att servicen försvinner höjs röster och knytnävar knyts. Tonen hårdnar och klyschorna ”En levande landsbygd” och ”Hela Sverige ska leva” ser de flesta glesbygdsbor som hån istället för hoppingivande slogans.

Po har på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt visat  hur avfolkningen av Sveriges landsbygd gått till, och känner man till historien borde det vara lättare att göra något åt framtiden.

Jag tror inte att vi kan förlita oss på marknaden. Staten har lagt grunden för landsbygdens utformning så som den ser ut idag och då måste staten också ta sitt ansvar och vända trenden om man vill behålla Sverige i sin helhet. Konsumentmakt i all ära men vi kan nog inte förvänta oss att stressade småbarnsföräldrar i innerstan ska göra kloka och väl övervägda val i matvarubutiken. Ska det bli förändring inom rimlig tid behövs konkret rejäl politisk handlingskraft.

Vi behöver åtgärder i storleksordningen slopad arbetsgivaravgift i glesbygd och en rejäl återbäring på vattenkraft, skog och malm. Något litet mjölkstöd eller ett par miljoner i Landsbygdsprogrammet gör att folk bara känner sig mer uppretade.

Visst finns det positiva exempel på landsbygden som Tidholm inte visar i ”Resten av Sverige” men jag tycker ändå att det är en hyfsat representativ bild som lyfts fram. Ett av de hyggen som visades i första programmet har vi gjort. Det är dagens sanning. Genom att skapa det hygget har vi skapat arbetstillfällen och de anställda har betalat kommunal inkomstskatt, markägaren har fått ett överskott på skogskontot som han förhoppningsvis spenderat hos den lokal skoterförsäljaren så att även arbetstillfällen skapats där. Men den stora förtjänsten hamnar hos virkesindustrin som beskattas centralt och de pengarna ser vi inte röken av. Vi borde också få ta del av den kakan, och inte bara i form av en liten kaksmula utan en rejäl tugga.

Lyfter media bara fram de enstaka företagare som mot alla odds ändå lyckas på landsbygden ger vi kanske bara sken av att det är folk i allmänhet som är lite tröga och lata här, ”kan han så borde resten också kunna”. Men jag ser dagligen företagare som sliter som djur för liten eller inget överskott i kassan vid årets slut. Dessa företagare borde ges förutsättningar till en någorlunda dräglig tillvaro. Då kunde kanske även de som sticker ut som positiva exempel idag växa till multinationella företag.

Visar vi bara den här bilden av landsbygden

Kossor, hönor, frufura, lantliv

tror kanske folk att det är så det ser ut för jämnan när det är lika mycket såhär

dammäng raning igenvuxet
Igenvuxen slåttermark

och såhär

Halvtaskiga vägar

Tidholm visar vad vi har och hur det har gått till när det skapats. Nu gäller det att vi tar tag i det här.