Vilken framtid tror vi på om 50 år?

Det är en fråga som alla men fram för allt vi som äger skog eller jobbar med skog funderar över frekvent.

Läser en insändare i tidningen skogsland där skogsägarna Lars och Irja Nilsson i Norrtälje fått ett brev från Stora Enso. Stora Enso har gjort beräkningar på Lars och Irjas skog, man vill visa på värdeökningen som är möjlig om man överlåter förvaltningen till bolaget. Stora Enso har utgått ifrån hur Lars och Irjas skog ser ut idag och vad de skulle kunna göra. Makarna Nilsson har ett ca 20 hektar stort område på sin skogsfastighet där de nyligen huggit bort gran för att friställa lövträden, främst stora ekar, man har bl.a. strävat efter att återställa områden med betesmark. För detta arbete har markägarna fått mycket beröm samt till och med tagit emot priser. Stora Enso benämner i sitt brev just detta område som ”oskött skog”.

Jag förstår mycket väl hur Stora Enso resonerar utifrån deras behov och intressen, men jag förstår också varför Lars och Irja är upprörda. Den lilla privata markägaren har totalt olik uppfattning om hur framtiden kommer att se ut för dem jämfört med hur Stora Enso ser på saken.

Alla branscher har sina problemområden och inom skogen  har vi ”trögheten”. Det tar så oerhört lång tid för ett träd att växa upp och nästan lika lång tid tar det för ett ekosystem att etablera sig. Därför blir det en väldans massa gissanden och antaganden. Hur kommer marknaden för pappersmassa att se ut om 10-20 år, hur kommer efterfrågan på snickerivirke att se ut, kommer man att få bra betalt för träd lämpliga för konstruktionsvirke, kommer ekoturismen att blomstra, hur blir det med naturvårdsområden, vad kommer våra barn vara intresserade av, vad händer med världsekonomin och pensionssystemet? Det är så många faktorer att ta i beaktande när man siar om skogsbrukets framtid. För det är just det allting handlar om. Vilken framtid tror JAG på? Mångfald, enfald, kvalité eller kvantitet? Varken jag, forskarna eller Stora Enso sitter med facit. Vad vi däremot kan göra är att titta tillbaka och ta lärdom av historien. Jag tror också att många skogsägare idag är kapabla att fatta kloka och välgrundade beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Överförmynderiet var kanske behövligt på  50-, 60-, 70- och 80-talet men med dagens snabba informationsflöde blir det bara enkelspårigt och omodernt. Nä, jag skulle hellre vilja se större frihet för de Svenska skogsägarna. Inskränkningar i äganderätten gynnar ingen, vare sig miljön eller ekonomin.