En av livets större prövningar är när du förlorar en närstående. Inget dödsfall är det andra likt och det är väldigt olika hur människor reagerar på sorg. Hur sorgen ter sig beror mycket på vilken relation du hade med den döde, hur du är som person och andra omständigheter. Om du ska vara den som ordnar med begravningen kan det vara en bra idé att ta hjälp med så mycket som möjligt om det känns tungt. Anlita en bra begravningsbyrå som du kan känna tillit till. En personlig och trygg begravningsbyrå är lovabegravning.se som kan hjälpa dig med så mycket eller så lite som du vill. De är auktoriserade och kan ge dig en begravning efter dina villkor. En begravningsbyrå kan hjälpa dig att planera hela ceremonin och vara behjälplig i allt från blomsterarrangemang till att utforma ett program för begravningen. Det är en hel del att tänka på och fixa när du ska ordna en begravning men begravningsbyrån vet vad som är viktigt att tänka på och kommer stå där vid din sida.

Sorg ser väldigt olika ut

Sorg är massor med känslor, tankar och kroppsliga reaktioner som uppstår när du förlorar någon nära. Större förändringar i livet kan orsaka olika sorgereaktioner. Du kan uppleva sorg även om ingen har dött. Att livet förändras i en riktning som du inte alls hade tänkt kan ge en sorgereaktion. Sorg är en naturlig del av människans liv. Att sörja syftar till att försöka förstå innebörden av vad som egentligen har hänt och att försöka anpassa sig till förändringen. Sorgen är priset som alla människor betalar för kärlek. För att det ska bli lättare att bära sorgen är det bra om du kommunicerar till din närmaste omgivning vad du behöver. En del vill sörja tillsammans med andra medan en del personer vill bli lämnade ensamma med sin sorg. Försök att ta hand om dig själv med bra mat, motion och sömn.

Sorgen förändras med tiden

Att sörja är en energi- och tidskrävande process som helt saknar tidsramar. Alla sörjer på olika sätt och hur sorgen uttrycker sig kan ändras från tid till tid. Det viktigaste är att tillåta dig själv att sörja oavsett hur sorgen visar sig. Det är inte sällan som du kan pendla mellan ett förlustorienterat beteende till ett mer framtidsinriktat och nyorienterande sätt att tänka. För att kunna gå vidare i livet är det viktigt att båda processerna får ta sin tid. Med tiden kommer livet att återfå sina färger bara du ger sorgen tid. Du kommer att kunna uppleva meningsfullhet och livsglädje även om du inte känner det nu. Att vara med på begravningen är viktigt för många. Begravningen ses som ett sista avsked och kan vara en viktig komponent i sorgeprocessen.